Sinds de inwerkingtreding van het CS-OOO is voor het projectplan geen handtekening meer vereist van het bevoegd gezag (veelal de gemeente). Wel dient het bevoegd gezag geïnformeerd te worden over benaderwerkzaamheden. Deze regeling leidt tot onbegrip bij verschillende opdrachtgevers, opdrachtnemers, gemeenten en de EODD over...