Nieuws | Standpunten en algemene informatie

  • Binnen onze branche zijn diverse inhoudelijke onderwerpen die stof doen opwaaien. In sommige gevallen betreft dit beleid rond te nemen mitigerende maatregelen. Soms betreft het visie op uitwerkingseffecten van een munitieartikel. Soms methoden van het berekenen van bepaalde afbakeningen, etc.  Bij E...

  • Om de opdrachtgever nog sneller en beter van dienst te kunnen zijn kunnen opsporingsbedrijven gebruik maken van de VXVT Multi sonde trailer. Dit is het nieuwste update model in Europa. Een van onze leden heeft het eigen materieel hier inmiddels mee uitgebreid. De VXVT is......

  • Één van onze leden voert een vooronderzoek naar ontplofbare oorlogsresten uit op een van de Nederlandse Waddeneilanden: Terschelling. Terschelling was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog onderdeel van de Atlantikwall en kende een bezetting van 2200 Duitsers op 3300 eilandbewoners. Het vooronderzoek...

  • Het Kenniscentrum OO van het Ministerie van I&W heeft informatie over door de EOD geruimde Kathymijnen gedeeld met branche-vertegenwoordigers. Onze EVN leden vullen deze kennis graag aan met onze informatie over dit type mijn. In bijgaand document leest u meer over deze Küstenmine A....

  • Door de ontwikkeling van nieuwe tools en software kunnen explosieven-gerelateerde werkzaamheden zo goed en zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd. Hier lichten we een tool uit die door IDDS is ontwikkeld, genaamd: de Nord de Guerre Plugin. Voor historisch vooronderzoek naar explosieven raadpleeg je r...

  • Menigmaal worden door historici, tijdens bureaustudies naar ontplofbare oorlogsresten, opvallende zaken waargenomen die op historische luchtfoto’s. Maar waarom worden er überhaupt historische luchtfoto’s verworven en geanalyseerd? Een historisch vooronderzoek in onze branche draait om feiten: welke ...

  • Op 4 februari jl. hebben de advocaten van REASeuro de Staat aansprakelijk gesteld voor de onjuiste besluitvorming die tot een stelselwijziging op het gebied van registratie, examinering en certificering in de sector van explosievenopsporing heeft geleid. ...