Nieuws | Vereniging

 • EVN in gesprek met branche-collega’s Als branchevereniging vinden wij het enorm belangrijk om in goed contact te staan met de stakeholders binnen onze branche. Eén van deze stakeholders zijn de ZZP’ers, zij hebben veel kennis en ervaring binnen de explosieven opsporingsbranche. EVN gaat dan ook......

 • Sinds de inwerkingtreding van het CS-OOO is voor het projectplan geen handtekening meer vereist van het bevoegd gezag (veelal de gemeente). Wel dient het bevoegd gezag geïnformeerd te worden over benaderwerkzaamheden. Deze regeling leidt tot onbegrip bij verschillende opdrachtgevers, opdrachtnemers,...

 • Volgens het WSCS-OCE, van kracht tot 01/01/2021, moesten OOO-bedrijven minstens één Senior OOO-deskundige in dienst hebben (32 u/week), en dat is heel logisch. We mogen van een gecertificeerd bedrijf, gespecialiseerd in de explosievenopsporing, immers verwachten dat het personeel in dienst heeft met...

 • Het ministerie van binnen BZK is opdrachtgever van het Kenniscentrum Conventionele Explosieven dat bij het ministerie van I&W is ondergebracht. Het Kenniscentrum beoogt een vraagbaak te zijn voor gemeenten op het gebied van explosieven opsporing. Het kenniscentrum heeft zich in een algemene lede...

 • We sluiten een enerverend jaar af. Corona heeft ook op onze branche zijn stempel gedrukt. 2021 was een cursusjaar omgaan met verandering en onzekerheid voor ons allen. En de leden van EVN zijn gelukkig met vlag en wimpel geslaagd.  Na de oprichting van on...

 • In de algemene ledenvergadering van vrijdag 26 november 2021 hebben de leden van EVN  het jaarprogramma en de daarbij behorende begroting voor 2022 vastgesteld. De contributie blijft € 8.500 per jaar. De vereniging gaat zich in de komende maanden richten op de&nbsp...

 • Het bestuur van VOMES heeft positief geoordeeld over de kandidatuur vanuit EVN. Hiermee is EVN toegetreden tot het College van Deskundigen. EVN heeft Thijs van Meegen van REAS-euro voorgedragen met Fred Stegeman van Assist Explore als plaatsvervanger. De leden van EVN zijn tevreden dat het......

 • EVN heeft twee kandidaten voor het College van Deskundigen VOMES voorgedragen. Het gaat om Fred Stegeman van de Leemansgroep en Thijs van Meegen van REASEuro. Met deze voordracht verwacht EVN meer praktijkkennis in het College in te brengen en het smaldeel van opdrachtnemers richting op......

 • Explosieven Veilig Nederland is een nieuwe branchevereniging voor de OOO-bedrijfstak. De oprichting is ingegeven door zorg over de veiligheid en kwaliteit ten gevolge van de implementering van het CS-OOO en het niet volgen van Europese richtlijnen bij het structureren van de branche. Nu de rook......

 • EVN heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur bij het ministerie van SZW alle documenten opgevraagd over het overleg over de totstandkoming van het nieuwe CS-OOO. Deze regeling is per 1 januari 2021 ingevoerd. De uitvoering van de regeling kent veel aanloopproblemen......

 • Aan de bedrijven die in de OOO-branche werkzaam zijn Onze branche krijgt een nieuwe branchevereniging: Explosieven Veilig Nederland. EVN wordt opgericht door REASeuro, Assist Explore, IDDS, Bom-Be ben AVG. Binnenkort hoort u hier meer over, maar hierbij alvast een vooraankondiging. Wij willen nameli...

 • Den Haag 9 juni 2021 De explosieven opsporingsbranche heeft een nieuwe branchevereniging: Explosieven Veilig Nederland. EVN is opgericht door REASeuro, Assist Explore, IDDS, Bom-Be en AVG. Medeoprichter Thijs van Meegen: “Dit initiatief is hard nodig. Door de nieuwe regelgeving en de wijze waarop de...

NIEUWS | VERENIGING | LEDEN | ALGEMEEN