Onze missie

1. De branchestructuur hervormen zodat ze voldoet aan de Europese regelgeving

Het Ministerie van SZW bepaalt de regels waarmee de Certificerende Instellingen (CI’s) werken.

De CI’s organiseren de werking van de beheersstichting en het Centraal College van Deskundigen.

Hervorming vindt plaats door een correcte definiëring van de bevoegdheden en transparante werking van de sectororganisaties.

3. Borgen van hoge veiligheidsstandaarden van het opsporingsproces binnen wet- en regelgeving

Samen met opdrachtgevers werken aan een branche-brede handhaving en standaard voor het historisch onderzoek en de projectrisicoanalyse.

4. Deelcertificaten weer onderbrengen in één wettelijk verplicht certificaat

Het opsplitsen van werkzaamheden leidt tot misverstanden, overdrachtsproblemen en onnodige kosten voor zowel opdrachtgevers als -nemers.

Door het weer invoeren van één certificaat kunnen deskundigen het gehele werk overzien. 

5. Uitbreiden van EVN in het Centraal College van Deskundigen met een 2e zetel 

Een extra zetel in het CCvD zorgt voor een betere balans binnen het college en

EVN kan de juiste aandacht geven aan diverse branche gerelateerde onderwerpen.

Onze leden hebben recht op een stevige vertegenwoordiging en belangenbehartiging vanuit EVN in het CCvD.

6. ZZP’ers binnen de OOO-branche

De steeds groter wordende groep binnen de OOO-branche willen wij een platform  bieden,

een stem geven en hen informeren over de ontwikkelingen binnen de branche.