Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website en alle onderliggende pagina’s. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • EVN werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. 
  • EVN geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • EVN biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • EVN is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar wordt verwezen;
  • EVN verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend;
  • EVN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, door het gebruik van de informatie op onze website;
  • EVN kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. EVN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van haar website.
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.