Lidmaatschap EVN

Heb je interesse om lid te worden van EVN? Onze vereniging kent diverse lidmaatschapsmogelijkheden:

TopicVolledig lidGeassocieerd
lid
ZZP
lid
Steunend
lid
StemrechtX
Deelname bestuursvergaderingX
Toehoorder bestuursvergaderingXX
Agenda en notulenXX*X**X**
Deelname ledenvergaderingXXX
Deelname werkgroepenXX*X*
Inbreng onderwerpen Bestuur/ledenXXXX
Deelname CCvDX
Informatie CCvDXXX
Promotie op websiteX  
Vermelding op ledenpagina websiteXXXX
Maillijst info & updates algemene zakenXX*X*X*
Deelname bestuur als bestuurslidX
*=Thema-afhankelijk**=alleen agenda

Wil je meer weten over EVN en wat onze vereniging voor jouw organisatie of voor jou als ZZP’er kan betekenen?

We komen graag met je in contact! Maak gebruik van onderstaand contactformulier of mail!