EVN biedt nieuw elan aan de OOO-branche

EVN is de brancheorganisatie, die de explosieven opspoorders verenigt die verder gaan met kwaliteits- en veiligheidseisen dan door de wetgever zijn gesteld. Zij werken intensief samen om hun werkwijzen op een hoger plan te brengen, voeren een incidenten register om met elkaar te leren en voorkomen van fouten en ontwikkelen een kwaliteitskeurmerk. De ambitie is om samen met opdrachtgevers de Nederlandse ooo-branche op het hoogste niveau van Europa te brengen.

De leden zitten bij EVN achter het stuur. Alles draait om de praktijk. De leden komen een keer per week een uurtje  bij elkaar om ontwikkelingen op het gebied van belangenbehartiging, gezamenlijke acties en kwaliteitsverbetering te bespreken.

Onze wensen

Transparantie, integriteit en veiligheid zijn de sleutelbegrippen van EVN. Wilt u onze beleidswensen lezen lees dan hier verder.

1.De branchestructuur hervormen zodat ze voldoet aan de Europese regelgeving: met bovenaan het Ministerie van SZW, dat de regels bepaalt waarmee de Certificerende Instellingen (CI’s) werken en de CI’s die de werking van de beheersstichting en het Centraal College van Deskundigen organiseren. Momenteel staat de – private – beheersstichting VOMES ten onrechte boven de CI’s. VOMES rekent stevige bedragen voor eenvoudige administratieve taken en verantwoordt zich enkel bij de overheid, niet bij de sector. EVN wil een correcte definiëring van de bevoegdheden en transparante werking van de sectororganisaties, om het vertrouwen te herwinnen.

2. Loskoppelen van de – eveneens private – Stichting Examinering VOMES uit de huidige structuur. Er is maar een examenorganisatie, die moet dan ook onafhankelijk zijn, met een efficiënte administratie en – wederom – een correcte prijszetting.

3. Bevorderen dat de wet- en regelgeving hoge standaarden borgt. De invoering van het nieuwe CS-OOO betekende jammer genoeg een achteruitgang wat betreft de veiligheid van het opsporingsproces. Samen met opdrachtgevers willen we werken aan een branche-brede handhaving en standaard voor het historisch onderzoek en de projectrisicoanalyse.

4. De deelcertificaten weer onderbrengen in één wettelijk verplicht certificaat voor alle opsporingsactiviteiten, opdat deskundigen het hele werkveld overzien. De nu ingevoerde opsplitsing leidt tot misverstanden, overdrachtsproblemen en onnodige kosten voor opdrachtgevers en -nemers.

5. EVN zal zich bij het Centraal College van Deskundigen aanmelden voor zetels in dit college, om ervoor te zorgen dat onze doelstellingen de juiste aandacht krijgen en op het juiste niveau bespreekbaar worden gemaakt. Onze leden hebben recht op een stevige vertegenwoordiging en belangenbehartiging vanuit EVN.

Onze leden

De vereniging heeft ten doel om te bevorderen dat haar leden opdrachtgevers naar de hoogste standaarden van veiligheid en kwaliteit met OCE-oplossingen bedienen die ertoe leiden dat een gesaneerd gebied veilig is voor het vooraf gestelde gebruik.

Reaseuro logo
Bombe logo
Assist Explore logo
Leemans Speciaalwerken logo