NIEUWS UIT DE BRANCHE: RECHTSZAAK TEGEN DE STAAT

Op 4 februari jl. hebben de advocaten van REASeuro de Staat aansprakelijk gesteld voor de onjuiste besluitvorming die tot een stelselwijziging op het gebied van registratie, examinering en certificering in de sector van explosievenopsporing heeft geleid. REASeuro betwijfelt de rechtmatigheid van deze besluiten. Daarnaast zijn er er zonder enige vorm van mededinging opdrachten door de Staat gegund aan VOMES en aan de Stichting Examinering VOMES.

Een inhoudelijke reactie op de aansprakelijkstelling is uitgebleven. Daarom gaat REASeuro naar de rechter, om de onrechtmatige situatie te doen beëindigen en/of schadevergoeding te vorderen.

Omdat ook de rechtspositie van de Stichting VOMES en de Stichting Examinering VOMES wordt geraakt, zullen zij mede in rechte worden betrokken.

Inmiddels hebben meerdere bedrijven zich aangemeld voor ondersteuning van REASeuro in de aanhangig gemaakte procedures en onderschrijven de ingenomen standpunten.

Bent u geïnteresseerd of wilt u ook mee tekenen? Neem dan contact op met Thijs van Meegen T.vanMeegen@reaseuro.com