Het Kenniscentrum OO van het Ministerie van I&W heeft informatie over door de EOD geruimde Kathymijnen gedeeld met branche-vertegenwoordigers. Onze EVN leden vullen deze kennis graag aan met onze informatie over dit type mijn. In bijgaand document leest u meer over deze Küstenmine A. [embeddoc url="https://explosievenveilignederland.nl/wp-content/uploads/2022/03/EVNinfo_Kustenmine-A.pdf"] ...

Door de ontwikkeling van nieuwe tools en software kunnen explosieven-gerelateerde werkzaamheden zo goed en zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd. Hier lichten we een tool uit die door IDDS is ontwikkeld, genaamd: de Nord de Guerre Plugin. Voor historisch vooronderzoek naar explosieven raadpleeg je regelmatig archiefstukken uit het...