Drieluik – deel 1 – De bom met chemisch lange vertraging ontsteking

Binnen onze branche zijn diverse inhoudelijke onderwerpen die stof doen opwaaien. In sommige gevallen betreft dit beleid rond te nemen mitigerende maatregelen. Soms betreft het visie op uitwerkingseffecten van een munitieartikel. Soms methoden van het berekenen van bepaalde afbakeningen, etc. 

Bij EVN pakken wij een onderwerp beet waar we een drieluik over gaan publiceren, namelijk de bom met chemische lange vertraging ontsteking. Deel 1 van het drieluik betreft een beschrijving van de harde feiten. In deel 2 en 3 zullen wij toe lichten waarom dit munitieartikel leidt tot discussie binnen de branche en zullen wij een beleidsrichting formuleren hoe men om kan gaan met situaties waarin sprake is van het mogelijk aantreffen van een bom met chemisch lange vertraging ontsteking.

Volg EVN om op de hoogte te blijven van dit drieluik en verdere publicaties.

 #Explosievenveilignederland#EVN#chemischlangevertragingontsteking#drieluik

De-bom-met-chemisch-lange-vertraging-ontsteking.docx-2