Belang van een grondige luchtfotoanalyse tijdens een vooronderzoek

Menigmaal worden door historici, tijdens bureaustudies naar ontplofbare oorlogsresten, opvallende zaken waargenomen die op historische luchtfoto’s. Maar waarom worden er überhaupt historische luchtfoto’s verworven en geanalyseerd?

Een historisch vooronderzoek in onze branche draait om feiten: welke historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in het gebied waar in de toekomst werkzaamheden worden uitgevoerd.  Hebben deze gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog ertoe geleid dat er “ontplofbare oorlogsresten” (munitie) in dit gebied zijn achtergebleven, met alle risico’s van dien.

Een luchtfoto toont een momentopname. De opname geeft dus de situatie weer tot het moment dat de opname is gemaakt. Door foto’s van meerdere dagen te vergelijken kan men de ontstane verschillen vaststellen en deze toetsen aan de hand van allerlei gebeurtenissen die via andere bronnen zijn verzameld, zoals uit getuigenverslagen, militaire registraties, gemeente- en landelijke archieven, literatuur, enz. Zijn deze gebeurtenissen zichtbaar op de luchtfoto’s? Klopt dat wat is beschreven met hetgeen wat zichtbaar is op de luchtfoto of tonen de luchtfoto’s juist sporen die niet in andere bronnen worden vermeld? De hele luchtfotoanalyse draait om het bevestigen, het koppelen of het ontkrachten van bekende gebeurtenissen. Feitelijk komt zo’n analyse erg dicht bij de werkwijze van militair inlichtingenwerk. Echter, daar waar militaire inlichtingenwerk draait om het maken van een inschatting, draait het bij een vooronderzoek om bevestiging. Het eindresultaat en de diepgang wordt bepaald door het aantal beschikbare historische luchtfoto’s, de kwaliteit van deze luchtfoto’s en de beschikbare opnamedata.

Historici welke werkzaam zijn bij opsporingsbedrijven in onze branche verwerken dagelijks dit soort luchtfoto’s op zoek naar sporen zoals eerder beschreven. De training en kennisvergaring van de analisten is een continu proces, aangezien er in Nederland nauwelijks opleidingen zijn die voorzien in deze behoefte. De onderzoekers worden daarom getraind in het uitvoeren van deze vorm van luchtfotoanalyse en de toepassing ten behoeve van de historische vooronderzoeken. Regelmatige evaluaties met de specialisten onderling zijn daarbij essentieel voor het opschroeven van de kennis omtrent deze materie en het waarborgen van de kwaliteit van de uitgevoerde analyses. Ook voor dit soort specialistenwerk kunt u met een gerust hart terecht bij de leden van onze branchevereniging waarbij alles draait om kwaliteit.