WOB-VERZOEK TOTSTANDKOMING CS-OOO

EVN heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur bij het ministerie van SZW alle documenten opgevraagd over het overleg over de totstandkoming van het nieuwe CS-OOO. Deze regeling is per 1 januari 2021 ingevoerd. De uitvoering van de regeling kent veel aanloopproblemen en veel bedrijven in de branche vragen zich af hoe er nieuwe regelgeving tot stand heeft kunnen komen die de bureaucratie verergert en de normen naar beneden brengt. Terwijl kwaliteit en veiligheid de kurk zou moeten zijn waarop de OOO- branche drijft. Hier vindt u een kopie van de brief waarin het informatieverzoek is gedaan.