Zaterdag 25 maart 2023 is EVN middels een online meeting in gesprek gegaan met ZZP’ers binnen de explosieven opsporingsbranche

Vanuit EVN is het ontstaan van onze vereniging gepresenteerd met daarbij de aanleiding voor de oprichting en de ontwikkeling tot waar we nu staan. Het is duidelijk dat er nog steeds een grote behoefte is aan een vereniging zoals EVN om onafhankelijk de stem van de branche te laten horen en vertegenwoordigen.

Verder zijn nog relevante topics aangekaart zoals het werken in de offshore en de huidige opzet van examineren, die nog steeds verre van optimaal is en nog steeds niet de kwaliteit brengt die verwacht mag worden binnen onze branche. Zeker gezien de risico’s rond onze taakstelling en werkzaamheden.

Bij de rondvraag bleek in ieder geval een sterke behoefte bij EVN en de ZZP’ers om met elkaar in verbinding te blijven en er zal zeker een vervolg komen!

#explosieven@CSOOO#EVN#offshore