Uitvoeren Historisch Vooronderzoek (HVO) / Quick Scans (HQS) voor buitenlandse locaties

Ook voor het uitvoeren van verschillende bureauonderzoeken kunnen de leden van EVN worden ingeschakeld.

Bij het uitvoeren van een Historisch Vooronderzoek en/of een Quickscan is het hebben van toegang tot diverse historische bronnen voor historici van groot belang. REASeuro heeft door jarenlange ervaring met on- en offshore projecten op het gebied van Ontplofbare Oorlogsresten een zeer uitgebreide database van historische bronnen opgebouwd.

Door deze bronnen te raadplegen kan men nauwkeuriger lokaliseren waar Ontplofbare Oorlogsresten kunnen worden aangetroffen in een bepaald gebied. Ook bij een behoorlijk omvangrijk onderzoeksgebied kan vrij nauwkeurig worden bepaald waar militaire operaties plaatsvonden en hoe deze zijn uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen zoals historische literatuur, luchtfoto’s en operationele dagboeken.

Toegang hebben tot zo’n kennisbank is cruciaal bij het uitvoeren van een HVO/Quickscan Ontplofbare Oorlogsresten in het buitenland. Deze database bevat niet alleen bronnenmateriaal over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over andere militaire conflicten. Gesteund door academisch opgeleide historici met deskundigheid op het gebied van militaire geschiedenis en explosieven, staat REASeuro in de voorhoede van ontwikkeling in de explosievenbranche om de wereld tot een veiligere plek te maken.

Mocht u naar aanleiding van dit onderwerp nog vragen en/of opmerkingen hebben, of wilt u meer informatie? De leden van onze branchevereniging staan voor u klaar! U kunt contact met ze opnemen via de site van EVN.