Procesoptimalisatie door Nord de Guerre Plugin

Door de ontwikkeling van nieuwe tools en software kunnen explosieven-gerelateerde werkzaamheden zo goed en zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd. Hier lichten we een tool uit die door IDDS is ontwikkeld, genaamd: de Nord de Guerre Plugin.

Voor historisch vooronderzoek naar explosieven raadpleeg je regelmatig archiefstukken uit het binnen- en buitenland voor historische vooronderzoeken. Deze archiefstukken bevatten waardevolle informatie inzake oorlogshandelingen uit de Tweede Wereldoorlog. De stukken geven inzicht of een projectgebied verdacht is op het aantreffen van explosieven. Een vooronderzoek naar explosieven is voor de uitvoer van projecten van groot belang. Het gaat namelijk niet alleen om de veiligheid van werknemers. Ook kunnen projectkosten hoger uitvallen en kunnen projecten langer duren. De reden hiervoor is dat er voorafgaand aan de voorgenomen werkzaamheden geen controle naar explosieven is uitgevoerd. Diverse geallieerde documentatie bevat coördinaten van luchtaanvallen, uitgevoerd door de geallieerde luchtmacht op Duitse doelwitten in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze informatie is zowel bijzonder als nuttig, aangezien deze aanvallen hebben geresulteerd in blindgangers en andere overblijfselen van explosieven die nu nog in onze bodem aanwezig zijn. We noemen dit ontplofbare oorlogsresten.

Coördinaten

De coördinaten in deze archiefstukken staan altijd genoteerd in een speciaal coördinatenschema. Dit schema wordt niet langer gebruikt in hedendaagse toepassingen: het Modified British System (MBS). Dit schema is opgedeeld in verschillende zones. Nederland valt binnen het gedeelte van Nord de Guerre. Het was nodig om een gespecialiseerde tool te ontwikkelen, zodat deze coördinaten direct gebruikt kunnen worden in projecten. Het doel van de tool was om deze coördinaten om te zetten naar punten op een digitale kaart. Hier wordt rekening gehouden met een zekerheidsmarge. Deze punten en de zekerheidsmarge worden gebruikt door de adviseurs van IDDS Explosieven in hun onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van explosieven of munitie in de bodem. Ook is het van belang dat de tool werkt en communiceert met onze bestaande Geografische Informatie Systemen (GIS).

Afbeelding 1: Grafische user interface van de IDDS Nord de Guerre plugin met daarin de coördinaten uit een archief stuk (eerste regel) en de coördinaten in het Nederlandse Amersfoort RD stelsel (tweede regel). © Esri Nederland

Of te wel, bovenstaand is een complexe taak. Door gebruik te maken van broncode ontwikkeld door Thierry Arsicaud is in de programmeertaal Python een coördinaten conversiescript opgesteld. Vervolgens is een ‘graphical user interface’ (GUI) ontwikkeld voor GIS software. Het resultaat is een tool waarmee adviseurs de Nord de Guerre coördinaten kunnen converteren en projecteren op de kaart. Zo heeft de adviseur een razendsnel topografisch inzicht dat meegenomen kan worden in de historische vooronderzoeken. Dit inzicht wordt ook gebruikt voor locatiechecks, QuickScans en risicoanalyses naar ontplofbare oorlogsresten. Kortom, de plugin levert een enorm voordeel op bij het doen van historisch vooronderzoek.

Afbeelding 2: Resultaat van de Nord de Guerre plugin. Een resulterend coördinaat is weergegeven als punt op een moderne basiskaart. © Esri Nederland