Prettige eerste kennismaking met het Kenniscentrum Conventionele Explosieven

Het ministerie van binnen BZK is opdrachtgever van het Kenniscentrum Conventionele Explosieven dat bij het ministerie van I&W is ondergebracht. Het Kenniscentrum beoogt een vraagbaak te zijn voor gemeenten op het gebied van explosieven opsporing. Het kenniscentrum heeft zich in een algemene ledenvergadering aan de EVN-leden gepresenteerd. Daarna is er een langer gesprek geweest om een inventarisatie te maken van de knelpunten en de wijze waarop de bedrijven in het veld hun expertise kunnen leveren aan het kenniscentrum. EVN ziet dat het kenniscentrum voorziet in een behoefte en hoopt een constructieve inbreng te hebben om ervoor te zorgen dat het kennisniveau bij gemeenten op een hoog plan blijft.