Impact van bodemvervuiling op een OOO-project

Venlo na de bommenregen van 13 oktober 1944

Als Belgisch bedrijf werkt Bom-Be regelmatig samen met Nederlandse bedrijven bij de aanpak van OOO-projecten. In het geval van een bouwproject in Venlo stak Bombs Away een handje toe bij de uitvoering van de project risicoanalyse onontplofte oorlogsresten (PRA-OO).

Hoewel men voor aanvang van de werken vermoedde dat de bodem op een enkele hotspot zware metalen kon bevatten, bleek bij de uitvoering dat de hele werf als vervuild beschouwd moet worden. In zo een situatie moet er geschakeld worden en vertragingen zijn onvermijdelijk. Het risicoplaatje ziet er opeens helemaal anders uit dus moeten er heel wat zaken aangepast, zowel door de opdrachtgever als door het opsporingsbedrijf. Risico’s worden opnieuw geanalyseerd en de VGM-plannen worden aangepast. Er worden ook specifieke taak-risico analyses (TRA’s) opgesteld omdat de opsporingsdeskundigen hun manier van werken moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Deze TRA’s leiden tot aanpassingen in de manier van werken en het gebruik van bijkomende PBM’s .

Dit alles heeft ongeveer anderhalve maand vertraging opgeleverd, volgende week kunnen we weer aan de slag.