Gecombineerd project explosieven en archeologie

In Cadzand staat het nieuwbouwproject de Betteld te gebeuren. Op circa 10 hectare grond moet in 2022 een vakantiepark komen te staan. De werkzaamheden zijn daarom in volle gang. Op het terrein was vooraf een verhoging in het landschap te zien. Daarom is aan deze verhoging een archeologische waarde toegekend. Het project is dan ook een gecombineerd project van zowel Explosieven als Archeologie.

Explosieven

Uit het historisch vooronderzoek is naar voren gekomen dat op het terrein gevechten hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er nog ontplofbare explosieven in de bodem van het gebied in Cadzand zijn achtergebleven. Om het risico tot het onverwacht aantreffen van ontplofbare oorlogsresten bij de bouw van het vakantiepark te minimaliseren, kreeg IDDS de opdracht om opsporingsonderzoek uit te voeren. Tijdens het opsporingsonderzoek zijn de bovenste bodemlagen door oppervlaktedetectie in beeld gebracht. IDDS beschikt over detectieapparatuur dat tot 4 meter onder maaiveld de bodem kan detecteren op explosieven. Op basis van de detectiedata zijn vervolgens de vermoedelijk explosieven met de hand of onder begeleiding van een beveiligde kraan benaderd. 

In het gebied werden ook vliegtuigbommen tot op grote diepte verwacht. Om de toekomstige funderingspalen veilig te kunnen heien, was het daardoor noodzakelijk om dieptedetectie uit te voeren. Dit deed IDDS door een meetsonde met een grote stelling de grond in te drukken. Hierbij wordt de afstand tussen de mogelijke vliegtuigbom en meetsonde verkleind waardoor deze meetbaar wordt. IDDS heeft tijdens de opsporingswerkzaamheden verschillende ontplofbare oorlogsresten op locatie aangetroffen. Deze zijn inmiddels veiliggesteld. Aan het einde van het project draagt IDDS de explosieven ter vernietiging aan de EODD over.

Integrale meerwaarde

Door de werkzaamheden gecombineerd, Archeologie en Explosieven, uit te voeren, kon een efficiënt onderzoek geleverd worden. Op deze manier werd ook de opdrachtgever in staat gesteld om hun opdracht sneller te voltooien. Kortom, het bleek een klus waarbij de meerwaarde van integraal onderzoek mooi zichtbaar was.

Klik hier om het volledige artikel te lezen