Explosievendetectie tussen de windmolens

Voor een project van een van onze leden is het nodig om werkzaamheden uit te voeren in een groot gebied waarin windmolens tot een hoogte van 250 meter aanwezig zijn en nieuwe zullen worden geplaatst. Uit een vooronderzoek kwam naar voren dat in het desbetreffende gebied ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog kunnen worden verwacht. Tijdens WOII zijn er in het gebied veelvuldig schietoefeningen uitgevoerd, waarbij blindgangers zijn achtergebleven.

Explosieven bij graafwerkzaamheden

Aanwezige niet gesprongen explosieven vormen een risico voor de geplande graafwerkzaamheden die horen bij de aanleg van de windparken. Het is daarom nodig om deze explosieven van tevoren op te sporen, te benaderen en te verwijderen. Dit wordt in het veld gedaan door het uitvoeren van een oppervlaktedetectie met een kar van 4 meter breed waarop 8 meetsondes zijn bevestigd. Met deze kar is het gebied vlakdekkend ingemeten.

Na het inmeten, worden de detectieresultaten geanalyseerd. Hierbij komen significante objecten (mogelijke explosieven) naar voren. Dit zijn metalen objecten die dezelfde verstoring geven op het aardmagnetisch veld als de explosieven die wij in het gebied verwachten. De detectieanalyse resulteert in een kaart en lijst met objecten welke vervolgens voor een 100% identificatie moeten worden benaderd.

Tijdens de werkzaamheden zijn tot op heden 20 granaten van verschillende kalibers, van klein tot groot, aangetroffen. De eerste fase van dit project is momenteel afgerond.