EVN treedt toe tot het College van Deskundigen

Het bestuur van VOMES heeft positief geoordeeld over de kandidatuur vanuit EVN. Hiermee is EVN toegetreden tot het College van Deskundigen. EVN heeft Thijs van Meegen van REAS-euro voorgedragen met Fred Stegeman van Assist Explore als plaatsvervanger.

De leden van EVN zijn tevreden dat het geluid van de praktijk In het college van deskundigen kan worden gehoord.

Het bestuur van VOMES wil nog niet direct twee zetels aan EVN gunnen, met het argument dat opdrachtnemers op deze manier oververtegenwoordigd zouden raken ten opzichte van opdrachtgevers. In 2022 wordt de verdeling tussen aanbieders en uitvoerders wederom gewogen. EVN ziet dat enkele partijen zowel aanbieder als uitvoerder zijn. Hybride partijen worden als opdrachtnemer gezien, terwijl zij In de praktijk meer opdrachtgever zijn. Hier is ruimte voor verandering!