EVN DRAAGT TWEE KANDIDATEN VOOR HET COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VOOR

EVN heeft twee kandidaten voor het College van Deskundigen VOMES voorgedragen. Het gaat om Fred Stegeman van de Leemansgroep en Thijs van Meegen van REASEuro. Met deze voordracht verwacht EVN meer praktijkkennis in het College in te brengen en het smaldeel van opdrachtnemers richting op sterkte te brengen. Fred Stegeman heeft meer dan 30 jaar ervaring in de branche en kent al de aspecten van het vak.

De praktijkervaring in de veldopsporing wordt gecombineerd met vele publicaties die hij op zijn naam heeft staan. Thijs van Meegen geeft leiding aan het REASeuro Competence Center, waar het opleidingscentrum van de grootste aanbieder van explosieven gerelateerde opleidingen van Nederland, het kenniscentrum, de R&D en CERT afdeling en het examenbureau onder vallen.