EVN INTRODUCEERT ZICH BIJ SZW

Explosieven Veilig Nederland is een nieuwe branchevereniging voor de OOO-bedrijfstak. De oprichting is ingegeven door zorg over de veiligheid en kwaliteit ten gevolge van de implementering van het CS-OOO en het niet volgen van Europese richtlijnen bij het structureren van de branche. Nu de rook is opgetrokken kunnen we constateren dat er een kostbaar en vertragend bureaucratisch apparaat is opgezet, maar dat de standaard normen in de markt omlaag zijn geschroefd. Kortheidshalve verwijzen wij naar bijgaande aankondigingsbrief voor de branchegenoten.

Op termijn streven wij naar één branchevereniging voor de OOO-sector. Een branchevereniging met gezonde governance; geen zakelijke belangenverstrengeling en strevend naar de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen voor de branche. Tot die tijd vragen wij eenzelfde behandeling door uw ministerie als de andere branchevereniging. Wij stellen een informeel kennismakingsgesprek op prijs om te spreken over hetgeen wij van uw ministerie verwachten om de zaken die zijn ontspoord weer op de rails te zetten.