EVN BRIEF NAAR BRANCHEGENOTEN

Aan de bedrijven die in de OOO-branche werkzaam zijn

Onze branche krijgt een nieuwe branchevereniging: Explosieven Veilig Nederland. EVN wordt opgericht door REASeuro, Assist Explore, IDDS, Bom-Be ben AVG. Binnenkort hoort u hier meer over, maar hierbij alvast een vooraankondiging. Wij willen namelijk dat u het nieuws rechtstreeks van ons hoort.

Transparantie, integriteit en veiligheid zijn de sleutelbegrippen van EVN. Onze beleidswensen zijn dan ook:

  1. De branchestructuur hervormen zodat ze voldoet aan de Europese regelgeving: met bovenaan het Ministerie van SZW, dat de regels bepaalt waarmee de Certificerende Instellingen (CI’s) werken en de CI’s die de werking van de beheersstichting en het Centraal College van Deskundigen organiseren. Momenteel staat de – private – beheersstichting VOMES ten onrechte boven de CI’s. VOMES rekent stevige bedragen voor eenvoudige administratieve taken en verantwoordt zich enkel bij de overheid, niet bij de sector. EVN wil een correcte definiëring van de bevoegdheden en transparante werking van de sectororganisaties, om het vertrouwen te herwinnen.
  2. Loskoppelen van de – eveneens private – Stichting Examinering VOMES uit de huidige structuur. Er is maar een examenorganisatie, die moet dan ook onafhankelijk zijn, met een efficiënte administratie en – wederom – een correcte prijszetting.
  3. Bevorderen dat de wet- en regelgeving hoge standaarden borgt. De invoering van het nieuwe CS-OOO betekende jammer genoeg een achteruitgang wat betreft de veiligheid van het opsporingsproces. Samen met opdrachtgevers willen we werken aan een branche-brede handhaving en standaard voor het historisch onderzoek en de projectrisicoanalyse.
  4. De deelcertificaten weer onderbrengen in één wettelijk verplicht certificaat voor alle opsporingsactiviteiten, opdat deskundigen het hele werkveld overzien. De nu ingevoerde opsplitsing leidt tot misverstanden, overdrachtsproblemen en onnodige kosten voor opdrachtgevers en -nemers.
  5. EVN zal zich bij het Centraal College van Deskundigen aanmelden voor zetels in dit college, om ervoor te zorgen dat onze doelstellingen de juiste aandacht krijgen en op het juiste niveau bespreekbaar worden gemaakt. Onze leden hebben recht op een stevige vertegenwoordiging en belangenbehartiging vanuit EVN.

Benieuwd geworden? Op onze website explosievenveilignederland.nl kunt u de ontwikkelingen op de voet volgen