Een toevalstreffer aan de Kaasmarkt in Leiden

Tijdens grondroerende werkzaamheden aan de Kaasmarkt in Leiden is een explosief uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. De werkzaamheden staan in teken van een bodemonderzoek. Dit onderzoek is nodig om de locatie geschikt te maken voor woningbouw. IDDS is gevraagd om de ruimtelijke procedure met bijbehorende onderzoeken op te stellen. Ook het bodemonderzoek voert IDDS uit.  

Voorafgaand aan deze werkzaamheden is intern door IDDS een check uitgevoerd of er wellicht in een gebied gewerkt wordt waarbij explosieven uit de Tweede Wereldoorlog verwacht kunnen worden. Dit worden ontplofbare oorlogsresten genoemd. Dit doen we niet alleen om onze eigen collega’s veilig te laten werken, maar tevens is dit een wettelijke verplichting volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbowet) artikel 4.10.

Tijdens de check wordt gekeken naar liggende vooronderzoeken die voor Leiden zijn uitgevoerd. Op basis van het vooronderzoek uit 2017 is gebleken dat het gebied niet verdacht was op explosieven. Dit vooronderzoek is gebaseerd op historisch archiefmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog. De medewerkers van IDDS konden het veld in zonder dat verdere opsporing noodzakelijk was.

Alhoewel dergelijke onderzoeken grondig worden uitgevoerd, kan het altijd voorkomen dat er per toeval een explosief wordt aangetroffen. Dit noemt men een toevalsvondst of toevalstreffer.  Een collega van IDDS met kennis van explosieven heeft de 2 centimeter granaat aangetroffen. Vermoedelijk is deze granaat afkomstig van boordwapengeschut van een vliegtuig uit de oorlog. Het werk is direct stil gelegd. De granaat is niet geroerd en de politie is direct ingeschakeld. Na het werk van de politie zijn de werkzaamheden weer hervat.