Op 4 februari jl. hebben de advocaten van REASeuro de Staat aansprakelijk gesteld voor de onjuiste besluitvorming die tot een stelselwijziging op het gebied van registratie, examinering en certificering in de sector van explosievenopsporing heeft geleid. REASeuro betwijfelt de rechtmatigheid van deze besluiten. Daarnaast zijn er er zonder enige vorm van mededinging opdrachten door de Staat gegund aan...