ALV EVN stelt jaarprogramma en begroting 2022 vast

In de algemene ledenvergadering van vrijdag 26 november 2021 hebben de leden van EVN  het jaarprogramma en de daarbij behorende begroting voor 2022 vastgesteld. De contributie blijft € 8.500 per jaar. De vereniging gaat zich in de komende maanden richten op de voltooiing van de incidentenregistratie en het validatie protocol. Speerpunten In de belangenbehartiging zijn de suppletie-regeling intact houden of vervangen door een vergelijkbaar alternatief en werken aan aanpassing van CS-OOO en het VR-OO. De ontvlechting van structuren in de branche die niet conform de algemene regels van Goed Bestuur zijn, blijft hoog op de agenda staan.